Home » Vloeren » Linoleum » Akoestisch » Corkment

Corkment

Door een Corkment (kurk) onderlaag te combineren met elke willekeurige kleur in 2,5 mm uit de Next Generation collectie, ontstaat een contactgeluidsreductie van tenminste ΔLw 14 dB (ISO 717-2).

Installatie:
• Corkment wordt altijd met de jute zijde naar boven geïnstalleerd, haaks onder het daarop te verwerken linoleum.
• Na het installeren van Corkment, de lijm voldoende laten afbinden en pas na minimaal 24 uur het linoleum hier bovenop installeren.
• Let op: Corkment mag nooit dikker zijn dan het hierop te installeren materiaal.

Dikte: 2 mm
  3,2 mm
Lengte x breedte: 32 m x 200 cm